TPHCM: Không nhận học sinh trái tuyến ngoài quận, huyện vào lớp 1

Kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm 2018 của TP HCM
Kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm 2018 của TP HCM
Kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm 2018 của TP HCM

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top