TPHCM: Không nhận học sinh trái tuyến ngoài quận, huyện vào lớp 1

Kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm 2018 của TP HCM
Kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm 2018 của TP HCM