TP. Hồ Chí Minh giải quyết thế nào trong việc "loạn" tên đường hiện nay?

Đường Lê Thánh Tôn, nếu viết đúng phải là Lê Thánh Tông
Đường Lê Thánh Tôn, nếu viết đúng phải là Lê Thánh Tông
Đường Lê Thánh Tôn, nếu viết đúng phải là Lê Thánh Tông
Lên top