TPHCM có 40 tên đường viết sai tên danh nhân có công với đất nước

TP HCM đang có hàng chục tên đường viết sai tên danh nhân. Ảnh Huân Cao
TP HCM đang có hàng chục tên đường viết sai tên danh nhân. Ảnh Huân Cao
TP HCM đang có hàng chục tên đường viết sai tên danh nhân. Ảnh Huân Cao
Lên top