TPHCM có hơn 1.600 đường mang tên tạm và hàng trăm tên đường vô nghĩa

Nhiều người không hiểu tên đường TCH 34-35-36 là có ý nghĩa gì. Ảnh PV
Nhiều người không hiểu tên đường TCH 34-35-36 là có ý nghĩa gì. Ảnh PV
Nhiều người không hiểu tên đường TCH 34-35-36 là có ý nghĩa gì. Ảnh PV
Lên top