Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

“Tối mặt” vì... nhường đất cho thủy điện

Thủy điện mọc lên ngày càng nhiều tại Tây Nguyên. Ảnh: Đ.V
Thủy điện mọc lên ngày càng nhiều tại Tây Nguyên. Ảnh: Đ.V