Tiếp tục hay dừng dự án sản xuất xút đầu nguồn Cửa Lục: An toàn cho vịnh Hạ Long là trên hết

Dự án nhà máy sản xuất xút của Cty Tân Tiến nằm ở đầu nguồn vịnh Cửa Lục. Ảnh: CTV
Dự án nhà máy sản xuất xút của Cty Tân Tiến nằm ở đầu nguồn vịnh Cửa Lục. Ảnh: CTV
Dự án nhà máy sản xuất xút của Cty Tân Tiến nằm ở đầu nguồn vịnh Cửa Lục. Ảnh: CTV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM