Hạ Long, Cát Hải họp kết nối vịnh Hạ Long – Cát Bà

Tàu du lịch vịnh Hạ Long đều có hệ số an toàn cao hơn chuẩn ít nhất 2 lần. Ảnh: Nguyễn Hùng
Tàu du lịch vịnh Hạ Long đều có hệ số an toàn cao hơn chuẩn ít nhất 2 lần. Ảnh: Nguyễn Hùng
Tàu du lịch vịnh Hạ Long đều có hệ số an toàn cao hơn chuẩn ít nhất 2 lần. Ảnh: Nguyễn Hùng