Kết nối tour Cát Bà - vịnh Hạ Long: Quảng Ninh không “ngăn sông, cấm chợ”

Vịnh Bái Tử Long. Thật khó phân biệt được đâu là vịnh Hạ Long, Bái Tử Long hay Cát Bà. Ảnh: Nguyễn Hùng
Vịnh Bái Tử Long. Thật khó phân biệt được đâu là vịnh Hạ Long, Bái Tử Long hay Cát Bà. Ảnh: Nguyễn Hùng
Vịnh Bái Tử Long. Thật khó phân biệt được đâu là vịnh Hạ Long, Bái Tử Long hay Cát Bà. Ảnh: Nguyễn Hùng