Tiêm gần hết 550.000 liều, Bình Dương đề nghị phân bổ thêm vaccine

Sở Y tế Bình Dương cho biết đã tiêm gần hết 550.000 liều vaccine được phân bổ. Ảnh: Đình Trọng
Sở Y tế Bình Dương cho biết đã tiêm gần hết 550.000 liều vaccine được phân bổ. Ảnh: Đình Trọng
Sở Y tế Bình Dương cho biết đã tiêm gần hết 550.000 liều vaccine được phân bổ. Ảnh: Đình Trọng
Lên top