Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thường trực Thành ủy đặc cách cho con cựu Chủ tịch TP Đà Nẵng đi học nước ngoài

Ông Nguyễn Văn Chiến- Phó giám đốc Sở Nội Vụ TP. Đà Nẵng phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí.Ảnh: N.T
Ông Nguyễn Văn Chiến- Phó giám đốc Sở Nội Vụ TP. Đà Nẵng phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí.Ảnh: N.T