Thường trực Thành ủy đặc cách cho con cựu Chủ tịch TP Đà Nẵng đi học nước ngoài

Ông Nguyễn Văn Chiến- Phó giám đốc Sở Nội Vụ TP. Đà Nẵng phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí.Ảnh: N.T
Ông Nguyễn Văn Chiến- Phó giám đốc Sở Nội Vụ TP. Đà Nẵng phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí.Ảnh: N.T
Ông Nguyễn Văn Chiến- Phó giám đốc Sở Nội Vụ TP. Đà Nẵng phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí.Ảnh: N.T

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM