Gài người nhà chứ không tìm người tài

Ông Trần Văn Minh, cựu Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.
Ông Trần Văn Minh, cựu Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.
Ông Trần Văn Minh, cựu Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top