Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Con cựu Chủ tịch Đà Nẵng đi học nước ngoài bằng ngân sách sai quy định

Cựu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Văn Minh.
Cựu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Văn Minh.