Thực hư Cty cây xanh Đà Nẵng cho phép "xẻ"cây đổ do bão mang đi bán?

Cây cổ thụ bị đổ trong bão được cưa xẻ công khai ở Đà Nẵng
Cây cổ thụ bị đổ trong bão được cưa xẻ công khai ở Đà Nẵng
Cây cổ thụ bị đổ trong bão được cưa xẻ công khai ở Đà Nẵng
Lên top