Đà Nẵng: Quán bar bán bóng cười, rượu lậu phục vụ... thượng khách

Kiểm tra đột xuất quán bar Yachy công an phát hiện nhiều bóng cười, rượu ngoại không nguồn gốc.
Kiểm tra đột xuất quán bar Yachy công an phát hiện nhiều bóng cười, rượu ngoại không nguồn gốc.
Kiểm tra đột xuất quán bar Yachy công an phát hiện nhiều bóng cười, rượu ngoại không nguồn gốc.
Lên top