Chặn đứng 2,4 tấn đường nhập lậu từ Thái Lan

2,4 tấn đường kính nhập lậu từ Thái Lan bị bắt giữ. Ảnh: QLTT
2,4 tấn đường kính nhập lậu từ Thái Lan bị bắt giữ. Ảnh: QLTT
2,4 tấn đường kính nhập lậu từ Thái Lan bị bắt giữ. Ảnh: QLTT
Lên top