Thứ Trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn: "Không có vaccine nào hiệu quả 100%"

Thứ Trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn và ông Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương (cơ sở Kim Chung, Đông Anh).
Thứ Trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn và ông Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương (cơ sở Kim Chung, Đông Anh).
Thứ Trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn và ông Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương (cơ sở Kim Chung, Đông Anh).
Lên top