Bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 từ ngày 8.3: Có thể có phản ứng sau tiêm

Tư vấn tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 tại Việt Nam. Ảnh: Diệp Phương
Tư vấn tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 tại Việt Nam. Ảnh: Diệp Phương
Tư vấn tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 tại Việt Nam. Ảnh: Diệp Phương
Lên top