Thu phí điện tử không dừng: Tất cả các trạm phải hoàn thành chậm nhất đến 31.12.2020

Việc triển khai thu phí không dừng sẽ được áp dụng đối với tất cả các trạm trong cả nước chậm nhất đến 31.12.2020. Ảnh:TTXVN
Việc triển khai thu phí không dừng sẽ được áp dụng đối với tất cả các trạm trong cả nước chậm nhất đến 31.12.2020. Ảnh:TTXVN
Việc triển khai thu phí không dừng sẽ được áp dụng đối với tất cả các trạm trong cả nước chậm nhất đến 31.12.2020. Ảnh:TTXVN
Lên top