Thiếu nước, Bạc Liêu sẽ có hơn 10.000ha lúa, 9.000ha tôm thiệt hại

Hệ thống cống, đập tại Bạc Liêu sẵn sàng vận hành khi mặn xâm nhập vào đất liền. Ảnh: Nhật Hồ
Hệ thống cống, đập tại Bạc Liêu sẵn sàng vận hành khi mặn xâm nhập vào đất liền. Ảnh: Nhật Hồ
Hệ thống cống, đập tại Bạc Liêu sẵn sàng vận hành khi mặn xâm nhập vào đất liền. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top