Đồng bằng sông Cửu Long đối mặt với hạn, mặn, cháy rừng

Diễn tập phòng chống cháy rừng tại Cà Mau. Ảnh: Phan Thanh Cường
Diễn tập phòng chống cháy rừng tại Cà Mau. Ảnh: Phan Thanh Cường
Diễn tập phòng chống cháy rừng tại Cà Mau. Ảnh: Phan Thanh Cường
Lên top