Bến Tre “báo động đỏ” hạn mặn mùa khô 2019 – 2020

Mặn đã xâm nhập sâu các sông chính tỉnh Bến Tre. Ảnh: K.Q
Mặn đã xâm nhập sâu các sông chính tỉnh Bến Tre. Ảnh: K.Q
Mặn đã xâm nhập sâu các sông chính tỉnh Bến Tre. Ảnh: K.Q
Lên top