Thiết lập 2 vùng cách ly y tế để phòng dịch COVID-19 ở Sơn La

Sơn La thiết lập vùng cách ly y tế cụm dân cư tại 2 huyện Vân Hồ và Phù Yên. Ảnh: CTV.
Sơn La thiết lập vùng cách ly y tế cụm dân cư tại 2 huyện Vân Hồ và Phù Yên. Ảnh: CTV.
Sơn La thiết lập vùng cách ly y tế cụm dân cư tại 2 huyện Vân Hồ và Phù Yên. Ảnh: CTV.
Lên top