Sơn La: Thi thể người phụ nữ quấn trong bao tải trên mặt hồ

Người dân tá hỏa phát hiện thi thể người phụ nữ trên mặt hồ ở Sơn La. Ảnh: TL
Người dân tá hỏa phát hiện thi thể người phụ nữ trên mặt hồ ở Sơn La. Ảnh: TL
Người dân tá hỏa phát hiện thi thể người phụ nữ trên mặt hồ ở Sơn La. Ảnh: TL
Lên top