Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cơ sở

Ông Lê Văn Chí - Trưởng Ban Chính sách Pháp luật LĐLĐ Hà Tĩnh phổ biến một số nội dung tại buổi tập huấn. Ảnh: CĐ.
Ông Lê Văn Chí - Trưởng Ban Chính sách Pháp luật LĐLĐ Hà Tĩnh phổ biến một số nội dung tại buổi tập huấn. Ảnh: CĐ.
Ông Lê Văn Chí - Trưởng Ban Chính sách Pháp luật LĐLĐ Hà Tĩnh phổ biến một số nội dung tại buổi tập huấn. Ảnh: CĐ.
Lên top