Thị trường lao động khởi sắc

Người lao động tìm kiếm việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: ANH THƯ
Người lao động tìm kiếm việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: ANH THƯ
Người lao động tìm kiếm việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: ANH THƯ
Lên top