Nhu cầu tuyển dụng nhiều hơn nhưng chưa đủ cân bằng cung - cầu lao động

Người lao động tìm kiếm việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội. Ảnh Anh Thư.
Người lao động tìm kiếm việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội. Ảnh Anh Thư.
Người lao động tìm kiếm việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội. Ảnh Anh Thư.
Lên top