Thi công “ẩu”, bảo hành chắp vá trên tuyến đường nghìn tỉ

Đường Trường Sơn Đông vừa đi vào hoạt động đã phải sửa chữa, chắp vá. Ảnh chụp con đường trong tháng 7.
Đường Trường Sơn Đông vừa đi vào hoạt động đã phải sửa chữa, chắp vá. Ảnh chụp con đường trong tháng 7.
Đường Trường Sơn Đông vừa đi vào hoạt động đã phải sửa chữa, chắp vá. Ảnh chụp con đường trong tháng 7.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM