Việt Nam và những cuộc đua vào tốp đầu thế giới

Thế giới từ kinh ngạc đến nể phục khả năng ghép tạng của Việt Nam

Ca ghép thận được thực hiện tại BV TƯQĐ 108. Ảnh: BVCC
Ca ghép thận được thực hiện tại BV TƯQĐ 108. Ảnh: BVCC
Ca ghép thận được thực hiện tại BV TƯQĐ 108. Ảnh: BVCC
Lên top