Ngành ghép tạng Việt Nam liên tiếp xác lập nhiều kỷ lục mới

Các chuyên gia ghép tạng BV Việt Đức đang thực hiện 1 ca ghép tim. Ảnh: BVCC
Các chuyên gia ghép tạng BV Việt Đức đang thực hiện 1 ca ghép tim. Ảnh: BVCC
Các chuyên gia ghép tạng BV Việt Đức đang thực hiện 1 ca ghép tim. Ảnh: BVCC
Lên top