Thanh Hoá: Vỡ đê Cầu Chày, hàng nghìn hộ dân bị đe doạ