Tháng Tư trên những cánh Rồng

Cầu Cần Thơ bắc qua dòng sông Hậu. Ảnh: Khương quỳnh
Cầu Cần Thơ bắc qua dòng sông Hậu. Ảnh: Khương quỳnh
Cầu Cần Thơ bắc qua dòng sông Hậu. Ảnh: Khương quỳnh
Lên top