Triển khai cầu Mỹ Thuận 2: Thêm 1 cầu dây văng hơn 5.000 tỉ vượt sông Tiền

Phối cảnh cầu Mỹ Thuận 2, bên cạnh cầu Mỹ Thuận hiện hữu. Ảnh: Bộ GTVT
Phối cảnh cầu Mỹ Thuận 2, bên cạnh cầu Mỹ Thuận hiện hữu. Ảnh: Bộ GTVT
Phối cảnh cầu Mỹ Thuận 2, bên cạnh cầu Mỹ Thuận hiện hữu. Ảnh: Bộ GTVT
Lên top