Tên lửa Mỹ còn nguyên ngòi nổ ở lòng sông Hà Nội

Tên lửa không đối đất của Mỹ nằm dưới dòng sông Tích hơn 40 năm qua. Ảnh: ANTĐ
Tên lửa không đối đất của Mỹ nằm dưới dòng sông Tích hơn 40 năm qua. Ảnh: ANTĐ
Tên lửa không đối đất của Mỹ nằm dưới dòng sông Tích hơn 40 năm qua. Ảnh: ANTĐ

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top