Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Sau khi trục vớt, bom dưới chân cầu Long Biên sẽ được di chuyển ra khỏi Hà Nội