Hoảng hồn phát hiện quả bom dài hơn 1 mét ven sông Lô

Các cơ quan chức năng đang chờ để xử lý quả bom. Ảnh: NH.
Các cơ quan chức năng đang chờ để xử lý quả bom. Ảnh: NH.
Các cơ quan chức năng đang chờ để xử lý quả bom. Ảnh: NH.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM