Toàn ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Tăng tốc để hoàn thành nhiệm vụ năm 2020

Cán bộ, nhân viên ngành BHXH Việt Nam nỗ lực tuyên truyền tới người dân về chính sách BHXH tự nguyện. Ảnh: Hà Anh
Cán bộ, nhân viên ngành BHXH Việt Nam nỗ lực tuyên truyền tới người dân về chính sách BHXH tự nguyện. Ảnh: Hà Anh
Cán bộ, nhân viên ngành BHXH Việt Nam nỗ lực tuyên truyền tới người dân về chính sách BHXH tự nguyện. Ảnh: Hà Anh
Lên top