Tăng cường 90 cán bộ, chiến sĩ cho tuyến đầu chống dịch

Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên tiếp nhận 90 cán bộ, chiến sĩ tăng cường cho tuyến đầu chống dịch. Ảnh: BĐBP.
Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên tiếp nhận 90 cán bộ, chiến sĩ tăng cường cho tuyến đầu chống dịch. Ảnh: BĐBP.
Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên tiếp nhận 90 cán bộ, chiến sĩ tăng cường cho tuyến đầu chống dịch. Ảnh: BĐBP.
Lên top