1 ngày ở tuyến đầu chống dịch trên biên giới Tây Nam

Cán bộ, chiến sĩ tuần tra trên tuyến biên giới thành phố Hà Tiên (Kiên Giang). Ảnh: PV
Cán bộ, chiến sĩ tuần tra trên tuyến biên giới thành phố Hà Tiên (Kiên Giang). Ảnh: PV
Cán bộ, chiến sĩ tuần tra trên tuyến biên giới thành phố Hà Tiên (Kiên Giang). Ảnh: PV
Lên top