Những người không có Tết ở tuyến đầu chống dịch COVID-19

Dù đi học xa quê lâu rồi chưa về nhà, nhưng Hoàng Thị Xuân - lớp Xét nghiệm 10B (Trường Đại học Kỹ thuật Hải Dương) vẫn quyết định ở lại cùng Hải Dương chống dịch. Ảnh: Anh Văn
Dù đi học xa quê lâu rồi chưa về nhà, nhưng Hoàng Thị Xuân - lớp Xét nghiệm 10B (Trường Đại học Kỹ thuật Hải Dương) vẫn quyết định ở lại cùng Hải Dương chống dịch. Ảnh: Anh Văn
Dù đi học xa quê lâu rồi chưa về nhà, nhưng Hoàng Thị Xuân - lớp Xét nghiệm 10B (Trường Đại học Kỹ thuật Hải Dương) vẫn quyết định ở lại cùng Hải Dương chống dịch. Ảnh: Anh Văn
Lên top