Điện Biên: Căng mình chặn vượt biên trái phép qua đường mòn lối mở

Điện Biên xiết chặt đường mòn lối mở để phòng COVID-19. Ảnh AD.
Điện Biên xiết chặt đường mòn lối mở để phòng COVID-19. Ảnh AD.
Điện Biên xiết chặt đường mòn lối mở để phòng COVID-19. Ảnh AD.
Lên top