Tạm dừng công việc giám đốc CDC Bắc Giang để chỉ đạo xét nghiệm

Xét nghiệm COVID-19 cho công nhân KCN Quang Châu (Việt Yên, Bắc Giang). Ảnh: PV.
Xét nghiệm COVID-19 cho công nhân KCN Quang Châu (Việt Yên, Bắc Giang). Ảnh: PV.
Xét nghiệm COVID-19 cho công nhân KCN Quang Châu (Việt Yên, Bắc Giang). Ảnh: PV.
Lên top