Công nhân trong tâm dịch Bắc Ninh, Bắc Giang: "Vui vì vẫn có việc làm"

Khu lưu trú của công nhân công ty Bujeon Việt Nam đảm bảo sự riêng tư. Ảnh: PV.
Khu lưu trú của công nhân công ty Bujeon Việt Nam đảm bảo sự riêng tư. Ảnh: PV.
Khu lưu trú của công nhân công ty Bujeon Việt Nam đảm bảo sự riêng tư. Ảnh: PV.
Lên top