Dùng từ "giải cứu" khi đưa tin vải thiều Bắc Giang khiến giá vải giảm

Ảnh chụp vụ vải thiều Bắc Giang vào tháng 6 năm 2020. Ảnh: Minh Thành.
Ảnh chụp vụ vải thiều Bắc Giang vào tháng 6 năm 2020. Ảnh: Minh Thành.
Ảnh chụp vụ vải thiều Bắc Giang vào tháng 6 năm 2020. Ảnh: Minh Thành.
Lên top