Tại... hai anh Huỳnh Dũng Nhân và Lê Thanh Nguyên!

Tác giả công tác ở Trường Sa. Ảnh: P.V
Tác giả công tác ở Trường Sa. Ảnh: P.V
Tác giả công tác ở Trường Sa. Ảnh: P.V

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM