Chuyện ít biết về nhạc sĩ Văn Cao: Người họa sĩ của Báo Lao Động và bài hát “Công nhân Việt Nam”

Nhạc sĩ Văn Cao cùng cố Đại tướng Văn Tiến Dũng cùng lãnh đạo Báo Lao Động tại lễ kỷ niệm 65 năm ngày ra số báo đầu tiên. Ảnh: HOÀNG LUẬT
Nhạc sĩ Văn Cao cùng cố Đại tướng Văn Tiến Dũng cùng lãnh đạo Báo Lao Động tại lễ kỷ niệm 65 năm ngày ra số báo đầu tiên. Ảnh: HOÀNG LUẬT
Nhạc sĩ Văn Cao cùng cố Đại tướng Văn Tiến Dũng cùng lãnh đạo Báo Lao Động tại lễ kỷ niệm 65 năm ngày ra số báo đầu tiên. Ảnh: HOÀNG LUẬT
Lên top