Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Khi nữ phóng viên toàn cầu nắm tay để... bình xe

Nữ phóng viên Khánh Hòa và niềm đam mê xe cộ.
Nữ phóng viên Khánh Hòa và niềm đam mê xe cộ.