Sử dụng Sổ sức khỏe điện tử để thông báo phản ứng sau tiêm vaccine

Sổ sức khỏe điện tử được các bộ ngành liên quan khuyến nghị người dân sử dụng để phản hồi tình trạng sức khỏe sau khi tiêm vaccine ngừa COVID-19. Ảnh: Thế Lâm.
Sổ sức khỏe điện tử được các bộ ngành liên quan khuyến nghị người dân sử dụng để phản hồi tình trạng sức khỏe sau khi tiêm vaccine ngừa COVID-19. Ảnh: Thế Lâm.
Sổ sức khỏe điện tử được các bộ ngành liên quan khuyến nghị người dân sử dụng để phản hồi tình trạng sức khỏe sau khi tiêm vaccine ngừa COVID-19. Ảnh: Thế Lâm.
Lên top