Đề xuất khai báo y tế điện tử toàn TPHCM có gì mới?

Người dân có thể khai báo y tế điện tử tại nhà hoặc văn phòng thông qua máy tính. Ảnh: Thế Lâm.
Người dân có thể khai báo y tế điện tử tại nhà hoặc văn phòng thông qua máy tính. Ảnh: Thế Lâm.
Người dân có thể khai báo y tế điện tử tại nhà hoặc văn phòng thông qua máy tính. Ảnh: Thế Lâm.
Lên top