Tiêm vaccine phòng chống COVID-19 mũi 2 ít có phản ứng phụ hơn mũi 1

Đội ngũ truyền thông tại tỉnh Bạc Liêu đã tiêm vaccine mũi hai vaccine phòng chống COVID-19. Ảnh: Nhật Hồ
Đội ngũ truyền thông tại tỉnh Bạc Liêu đã tiêm vaccine mũi hai vaccine phòng chống COVID-19. Ảnh: Nhật Hồ
Đội ngũ truyền thông tại tỉnh Bạc Liêu đã tiêm vaccine mũi hai vaccine phòng chống COVID-19. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top