Sự cố vỡ đê Hữu Bùi là "vỡ... theo kế hoạch"

Ông Đỗ Đức Thịnh - Chi cục trưởng Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội cho rằng, đê Hữu Bùi tại xã Hoàng Văn Thụ (Chương Mỹ - Hà Nội) “vỡ… theo kế hoạch”! Ảnh: Võ Hải
Ông Đỗ Đức Thịnh - Chi cục trưởng Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội cho rằng, đê Hữu Bùi tại xã Hoàng Văn Thụ (Chương Mỹ - Hà Nội) “vỡ… theo kế hoạch”! Ảnh: Võ Hải
Ông Đỗ Đức Thịnh - Chi cục trưởng Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội cho rằng, đê Hữu Bùi tại xã Hoàng Văn Thụ (Chương Mỹ - Hà Nội) “vỡ… theo kế hoạch”! Ảnh: Võ Hải

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM